Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ? – 18 “Kısa Çalışma Ödeneği” – 27-“Kısa..

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ?

– 18 “Kısa Çalışma Ödeneği”

– 27-“Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler”

kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde kısa çalışma yapılmasına rağmen bu kodların kullanılmaması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARI KULLANMALISINIZ?

– 28- “Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md.)”

– 29- “Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md.) ve Diğer”

kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde ücretsiz izne ayrılan işçileriniz olmasına rağmen bu kodların kullanılmaması halinde nakdi ücret desteğinden yararlanılamaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA BAŞVURULARI NEREYE HANGİ SÜREDE YAPILMALIDIR?

Başvurular;

– “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresi üzerinden,

– İznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması,

Gereklidir.

– 2020 yılı Kasım ayında, 2020/Ekim ve Kasım ayı, 2020 Aralık ayında,2020/Kasım ve Aralık ayına ait ücretsiz izin girişleri yapılabilir.

– Ücretsiz izne çıkardığınız işçileriniz nakdi ücret desteğine hak kazansa bile, belirtilen sürede giriş yapılamaması halinde nakdi ücret desteğinden yararlanılamaz.

FESİH YASAĞI KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR VE İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI HANGİLERİDİR?

İşveren;

01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi,

04-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi,

15-Toplu İşçi Çıkarma,

22-Diğer Nedenler,

27- İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih

28- İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

Nedenleri ile fesih yasağı süresince iş akdini feshedemez. Bu sebepler dışında işveren veya işçi tarafından yapılan iş akdi fesihleri yasak kapsamında değerlendirilmiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN BÜTÜN İŞÇİLER YARARLANABİLİR Mi?

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden sadece haklarında işsizlik sigortası primi kesilen işçiler yönünden yararlanılabilir. Emekli sigortalılar, çıraklar gibi haklarında işsizlik sigortası primi ödenmeyen işçiler yararlanamaz.

KISA ÇALIŞMAYA HANGİ İŞVERENLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– 30/6/2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru yapan işverenlerin yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmadan uzatılan süreler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

– 30/6/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işverenlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

– Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI NE GİBİ HAKLAR GETİRMİŞTİR?

– 30/6/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işverenlerimize, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru hakkı,

– 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma hakkı,

– 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunma hakkı,

Getirilmiştir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HANGİ İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR?

– 17.04.2020 öncesi işe giren ve iş akdi devam ederken işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlar,

– Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayanlar,

– SGK’ ya 01,04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olanlar,

İçin nakdi ücret desteğine başvuru yapılabilir.

– İşveren, 17.04.2020 sonrası işe giren işçilerini ücretsiz izne gönderebilir. Fakat bu işçilere nakdi ücret desteği ödemesi yapılmaz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR?

– Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması,

Hallerinde nakdi ücret desteği kesilir.

Kaynak: TÜRMOB