• Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması, Yeniden Yapılandırılması ve Denetimi
  • İç Kontrol Sistemin Kurulması ve Yeniden Yapılandırılması
  • Vergi Beyannamelerinin Kontrol ve Revizyonu
  • Mali Tabloların Analizi ve Değerlendirilmesi
  • SGK Asgari İşcilik Hesaplamaları ve Raporlanması