YMM Tasdik Hizmetleri

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Yatırım İndirimi ve Uygulama İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapanış İşlemleri
 • Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik İşlemleri
 • Sermaye Artırımına İlişkin İşlemler
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynaklar Tespiti
 • Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik İşlemleri
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Faaliyet Tasdik Raporu
 • Gümrük Beyannamesi Tasdiki
 • Dahilde İşleme Rejimi İşlemleri
 • Dernek, Tesis, Vakıf vb. Kurumların Maliyet ve İstisna Tasdik İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Servet ve Varlık İncelemeleri
 • Stok Değerlemesi
 • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlemesi
 • Radyo ve Televizyon Paylarının Tespiti
 • SSK İlişiksizlik Belgesi İncelemeleri

 Denetim Hizmetleri

 • Bağımsız Denetim (SPK, EPDK, KGK)
 • Kontrol ve Revizyon Hizmetleri
 • Halka Arz ve Denetim Hizmetleri
 • Verimlilik Denetimleri
 • Şirket Faaliyetlerine Yönelik Özel Amaçlı Bağımsız Denetimler
 • Yatırımcılara Yönelik Bağımsız Denetim Hizmetleri 

 Muhasebe ve Mali Hizmetler

 • Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması, Uygulanması ve Denetimi
 • Mali Tabloların Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Beyannamelerinin Kontrol ve Revizyonu

 Danışmanlık Hizmetleri

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Vergi Danışmanlığı ve Vergi Planlaması
 • Finansal Değerlendirme ve Analiz
 • Kredi ve Finansman Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Tasfiye İşlemeleri
 • Şirket Satışı/Hisse Bölünmeleri