• Para ve Sermaye Piyasaları

Dünyada hızlı bir gelişim gösteren para ve sermaye piyasalarının sürekli değişim içerisindeki finansal sisteme uyum sağlaması ve müşterilerimizin bu değişime uygun pozisyon almaları; yatırımlarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi günümüz koşullarında büyük önem arz etmektedir. Uluslararası piyasalardaki finansal değişime uygun yatırım kararları vermek noktasında alanında uzman kadrosuyla Doruk Grup, sermaye piyasasının önemli aktörlerine denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

  • Yatırım Yönetimi

Günümüzün ekonomik koşulları dikkate alındığında, piyasalardaki çeşitlilik ve değişimle beraber bu piyasaların hızla büyümesi şirketler açısından yatırım odaklı işlemler ve bu işlemlerin raporlar halinde sunulması büyük önem taşımaktadır. Doruk Grup ailesi olarak artan rekabet ortamında iş ortaklarımıza, riskleri ve piyasa beklentilerini analiz edebilme hususunda yol gösterici hizmetler sunmaya devam etmekteyiz.

 

  • Kamu Sektörü

Kıt kaynaklarla hızla artan nüfus karşısında kamu sektörü yetersiz kalmakta ve kamu tarafından sunulan hizmetlerin etkinliği önemli biçimde etkilenmektedir. Ülkemizin de genç bir nüfusa sahip olması, kamu kurumlarının sunduğu hizmetin etkin ve etkili bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılmaktadır. Doruk Grup olarak toplum faydası ve kamu dengesinin sağlanması hususunda gereken hizmetleri kamunun hizmetine sunmaktayız.

 

  • Eğitim

Toplumların gelişmesinde eğitimin önemi büyüktür. Gelişen dünya açısından lisans düzeyinde bir okuldan mezun olmak, mesleki beceri ve bilgi konusunda yeterli olmamaktadır. Şirket performans göstergelerinin artırılması için şirket personelinin kendi alanındaki bilgi ve birikimini sürekli diri tutmalı, o alandaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Bu durum hem şirket verimliliğini artırmakta hem de kaynak kullanımında etkinlik sağlamaktadır. Doruk Grup olarak mesleki ve lisans üstü eğitimleri desteklemekte, şirket çalışanlarımıza bu konuda gerekli destekleri vermeye devam etmekteyiz.

 

  • Turizm

Turizm, bacasız sanayi olarak nitelendirdiğimiz ülkelerin ekonomi ve gelişmeleri açısından ciddi öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. İnsanların keşfetme istekleri ve farklı arayış alternatifleri sektörde yer alan şirketler arası rekabeti artırmaktadır. Bu durum, şirketlerin bu sektöre yapacakları yatırım kararlarını etkileyecek risk ve beklenti analizlerinin önemine dikkat çekmektedir. Doruk Grup; bu sektörde iş ortakları açısından en uygun stratejinin belirlenmesi, avantaj ve dezavantajlarının ciddi bir analize tabi tutulması hususunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

 

  • Teknoloji

Doruk Grup; artan teknolojik gelişmelere ve değişen dünya standartlarına uyum sağlayabilmek için teknoloji hizmeti sunan iş ortaklarımızın vergi, denetim ve danışmanlık hizmetlerimizle sektörel rekabet güçlerini artırmalarını sağlamaktadır.

 

  • Endüstriyel Ürünler

Doruk Grup; kimyasal madde, inşaat, metal endüstrisi, endüstriyel tasarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın bilgiye rahatlıkla ulaşabilen, rekabet koşullarına göre farklılaşan ve raporlama sistemine uygun ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri sunmaktadır.

  • İlaç ve Sağlık Sektörü

Dünyada artan nüfusla birlikte paralel olarak sağlık problemlerinde de artış olmuştur. Bu durum bu sektöre yapılan yatırımların ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Bu sektörde çalışan iş ortaklarımızın mevzuata ve değişen dünya standartlarına uygun strateji belirlemelerinde danışmanlık ve denetim hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteyiz.

 

  • Enerji

Gelişen teknolojik şartlar üretimin temel girdisi olan enerji üretiminin verimli şekilde üretimini zorunlu kılmaktadır. Hızla artan enerji tüketimi enerji maliyetlerini artırmış, bu fiyatlar üzerinden alınan vergi ile denetim önem arz eder duruma gelmiştir. Bu nedenle alternatif üretim girdileri ile maliyet karşılaştırmaları yapılabilmelidir. Doruk Grup; müşterilerine enerji sektöründe deneyimli kadrosuyla hizmet ve destek vermeye devam etmektedir.

 

  • İnşaat ve Taahhüt Sektörü

İnşaat ve taahhüt sektörü dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli yer tutmaktadır. İnşaat sektörü birçok yan sektörü desteklediği için ekonomide kaldıraç görevi üstlenmektedir. İnşaat sektörünün bu derecede önem arz ettiği ülkemizde bu sektörde iş yapan firmalarımız için vergisel danışmanlık ve denetim ihtiyacı doğmaktadır. Doruk Grup; bu alanda iş ortaklarımızın  her türlü ihtiyacına yanıt vermeye devam etmektedir.