Ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile aynı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilen prim teşviki destek tutarları ve aynı maddelerde yer verilen nakdi ücret destek tutarları %21,56 oranında artırıldı.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28 inci Maddeleri

ÖZET:

4447 sayılı İş Kanunun;

Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye,

Geçici 27 ve 28’inci maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye

− Geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye

Geçici 28’inci maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ ye Artırılmıştır.

4447 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARI NE KADAR OLDU?

13/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile aynı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilen prim teşviki destek tutarları ve aynı maddelerde yer verilen nakdi ücret destek tutarları %21,56 oranında artırıldı.

Buna göre 4447 sayılı İş Kanunun;

− Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye, aylık 1.431 TL’ye

− Geçici 27 ve 28 inci maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye, aylık 1.610,10 TL’ ye

− Geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık 1.431 TL’ ye (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye aylık 1.030,20 TL’ ye

− Geçici 28 inci maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ ye aylık 1.431 TL’ye

Artırılmıştır.