Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS1 ’e İlişkin Değişiklikler’in Yayımlanması

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31365

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/166] Karar Tarihi: 14/1/2021

Konu: Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS1 ’e İlişkin Değişiklikler’in Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Classiflcation of Liabilities as Current or Non-current -Deferral of Effective Date – Amendment to IAS F başlığıyla yayımlanan “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1 ’e İlişkin Değişiklikle’in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme

TMS l’de Yapılan Değişiklikler

Tamamı İçin Tıklayınız

 

KGK AÇIKLAMALARI

  • Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1’e İlişkin Değişiklikler ve
  • TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması – TFRS 4’e İlişkin Değişiklikler

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’lere yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’lere tam uyumun sağlanması amacıyla,

  • Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1’e İlişkin Değişiklikler ve
  • TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması – TFRS 4’e İlişkin Değişiklikler’e

ilişkin Kurul Kararları 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması – Yürürlük Tarihine İlişkin Erteleme – TMS 1’e İlişkin Değişiklikler

IASB tarafından Ocak 2020’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olan Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması, 12/3/2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştı. Değişiklik, temel olarak raporlama tarihi itibarıyla işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak sınıflandırılması gerektiğine ilişkin ek açıklamalar içermektedir.

Bununla birlikte, UMS 1’de yapılan söz konusu revizyon uyarınca yapılacak sınıflandırma değişikliklerinin uygulanması için işletmelere daha fazla zaman tanımak ve böylelikle COVID 19’un etkilerine karşı aksiyon almak amacıyla IASB tarafından bu değişikliklerin yürürlük tarihi bir yıl ertelenmiştir. Böylelikle Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması’nın yeni yürürlük tarihi 1/1/2023 olmuştur.

TFRS 9’un Uygulanmasına İlişkin Geçici Muafiyet Süresinin Uzatılması – TFRS 4’e İlişkin Değişiklikler

IASB tarafından Eylül 2016’da yayımlanan ve 18/12/2017 tarih ve 30274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılan TFRS 9 Finansal Araçlar’ın TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile Birlikte Uygulanması düzenlemesiyle TFRS 4’te bazı değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu değişiklik uyarınca, daha önce TFRS 9’u uygulamamış olan ve faaliyetleri ağırlıklı olarak sigortacılıkla bağlantılı olan sigortacılara, TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin 1 Ocak 2021’e kadar geçici bir muafiyet sağlanmakta ve bu sigortacıların TMS 39’u uygulamaya devam etmelerine izin verilmekteydi. Söz konusu değişiklikle, TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri uygulanmadan önce TFRS 9’un uygulanmasından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmaktaydı.

Sigorta şirketleri, düzenleyici otoriteler, yatırımcılar ve denetçilerden alınan geri bildirimler üzerine IASB, UFRS 17’nin yürürlük tarihini 1/1/2023’e ertelemiş ve yapılan bu erteleme dolayısıyla sigortacılara sağlanan UFRS 9’un uygulanmasına ilişkin geçici muafiyet süresinin sona erme tarihinin de revize edilerek uzatılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, UFRS 4’te söz konusu muafiyet süresine ilişkin tarihlerde değişikliğe gidilmiş ve UFRS 17’nin yürürlük tarihine paralel olarak, UFRS 9’un uygulanmasına ilişkin muafiyet süresinin sona ereceği tarih de 1/1/2023 olarak revize edilmiştir.

Yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: KGK