Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor Gayrimenkul kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılması…

 

 

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor

 

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor

Gayrimenkul kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılması gereken indirimli tevkifat uygulaması 31 mayıs 2021’de sona eriyor.

ÖZET: 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz /2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüş; 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanınca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı yeniden %20 olacaktır.

 

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil ) geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış, konuyla ilgili açıklamalarımıza 04.08.2020/160 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştı.

Söz konusu Kararlar uyarınca 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) değiştirilen vergi kesinti oranları ile 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31/05/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve 01/06/2021 tarihinden sonra geçerli olan vergi kesinti oranları aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

– Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü madde uyarınca gerçekleştirilen vergi tevkifatlarına ilişkin kesinti oranları
İlgili Madde Açıklama 30/07/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(2009/14592 sayılı BKK)

31/07/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(2813 sayılı CK)

1/01/2021 Tarihinden 31/05/2021 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(3319 sayılı CK)

1/06/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Tevkifat Oranı

(2009/14592 sayılı BKK)

GVK

94/5-a

70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 %10 %10 %20
GVK

94/5-b

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin %20 %10 %10 %20
 
İlgili Madde Açıklama 30/07/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(2009/14592 sayılı BKK)

31/07/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(2813 sayılı CK)

1/01/2021 Tarihinden 31/05/2021 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı

(3319 sayılı CK)

1/06/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Tevkifat Oranı

(2009/14592 sayılı BKK)

  kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden        
GVK

94/5-d

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 %10 %10 %20

– Kurumlar Vergisi Kanunu 15 inci madde uyarınca gerçekleştirilen vergi tevkifatlarına ilişkin kesinti oranları

İlgili Madde Açıklama 31/07/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı 31/07/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı 1/1/2021 Tarihinden 31/5/2021 Tarihine Kadar Geçerli Tevkifat Oranı 1/06/2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Tevkifat Oranı
KVK15/l-b  KVK

Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 %10 %10 %20

01/01/2021 Tarihinden 31/05/2021 Tarihine Kadar %10 olarak belirlenen tevkifat oranları; 01/01/2021 tarihinden 31/05/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti

Kaynak: TÜRMOB