2021 İlave Tediyenin Süreleri (Karar Sayısı: 4226) 07 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31534 Karar Sayısı: 4226 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı…

 

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226)

 

2021 İlave Tediyenin Süreleri (Karar Sayısı: 4226)

07 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31534

Karar Sayısı: 4226

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2021 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 16/7/2021diğer yarısının 17/12/2021 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI