T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı : E-99779835-202.99-27561471 Tarih: 07.07.202… 

 

 

SGK Genel Yazı – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : E-99779835-202.99-27561471

Tarih: 07.07.2021

Konu : Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

 
ÖZET: 26/06/2020 tarihi itibariyle mücbir sebep hali kaldırılan kronik rahatsızlığı bulunan işverenlerin ve sigortalıların ertelenen prim borçlarının 26/07/2021 (11/7/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihinde ödenmesi halinde, süresinde ödenmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)
 
Bilindiği üzere, 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın Koronavirüs (COVID-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alınmıştır.

2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazımızda;

a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edilmesi,

yönünde karar verilmiştir.

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin üçüncü maddesinde,

“Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1/6/2021 tarihli Genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelgede ifade edilen hususlar dikkate alınarak 213 sayılı Kanunun 15 ve 111 inci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep hallerinin 26/6/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuş olup, söz konusu işverenlerimizin/sigortalılarımızın ertelenen prim borçlarını 26/7/2021 (11/7/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür