Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetle…

 

 

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

  • Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
  • İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,
  • İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,
  • Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
  • Alış ve giderlere ait KDV’nin indirimi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB