GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları  (Karar Sayısı: 5193) 14 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31750 Karar Sayısı: 5193 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun… 

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları  (Karar Sayısı: 5193)

14 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31750

Karar Sayısı: 5193

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

13/2/2022 TARİHLİ VE 5193 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

ÖZET:

14/2/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13/2/2022 tarihli ve 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile; 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılarak, döviz ve altın birikimleri olan tüzel kişiler ile YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimlerini ülkemizde değerlendirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, kur korumalı sistem kapsamında Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım hesaplarına dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde %0 tevkifat kapsamına alınmıştır. (GİB)

 

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2– 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplan ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.