BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Cayma ve Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanları…

 

 

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru

Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Cayma ve Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanların Sisteme Yeniden Dahil Edilmesi ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca işverenleri aracılığıyla Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında kurulmuş bir emeklilik planına dâhil edilmesine karşın cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların 3 yıl sonra, bir defalığına, sisteme yeniden dâhil edilmesi hususu 8/C maddesi ile düzenlenmekteydi. Anılan 3 yıllık süre, mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurulumuz tarafından 5 yıla çıkarılmış ve bu suretle, 2017 yılında sistemden cayma veya ayrılma hakkının kullanmış katılımcılar yönünden uygulamanın 2022 yılı ile birlikte başlatılması beklenilmekteydi.

29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 4980 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenleri tarafından bir emeklilik planına dâhil edilen çalışanlardan cayma veya ayrılma hakkını kullananların 5 yıl sonra yeniden sistemine otomatik dâhil edilmelerine ilişkin anılan Yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, işverenlerce anılan gruba giren çalışanların sisteme tekrar dâhil edilmesine ilişkin işlem tesis edilmesine gerek kalmamıştır.

Diğer taraftan, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 22/E ve 22/N maddeleri uyarınca cayma veya ayrılma hakkını kullanmasına rağmen yeniden otomatik katılım sistemine dâhil olmak isteyen 45 yaş altı çalışanlar ile 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanununun Ek ikinci maddesine eklenen “Kırk beş yaşını doldurmuş çalışanlar, talep etmeleri halinde anılan planlara dahil edilebilir.” hükmü uyarınca 45 yaşının üzerinde olan çalışanların da talep etmeleri halinde işverenleri aracılığıyla sisteme dâhil olabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SEDDK