Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/…

 

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Böylece basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.

Bu kapsamda hazırlanan “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası,
  • Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları,
  • Basit usulden yararlanamayacak olanlar,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerde defter-beyan sistemi,
  • Basit usule tabi mükelleflere ilişkin diğer hususlar,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB