Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/02/2022 03 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31739 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından…

 

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/02/2022

03 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31739

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“e) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/3/2019 30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2019 30895
2- 3/10/2020 31263
3- 5/8/2021 31559
4- 13/11/2021 31658