Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel U…

 

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliği ile getirilen düzenlemeler kapsamında “Katma Değer Vergisi Beyannameleri” ile “Gelir Ekle” ve “Gider Ekle” fonksiyonlarında 2022/Mayıs vergilendirme döneminden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” bölümüne “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu ve yeni işlem tür kodları eklenmiştir. “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna ise 627 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” işlem tür kodu eklenmiştir.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” bölümüne “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu ile yeni işlem tür kodları eklenmiştir. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna ise 448 “Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” işlem tür kodu eklenmiştir.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” bölümünde “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 338 “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” işlem tür kodu ve “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu eklenmiştir.

1 No.lu KDV Beyannamesinin “Ekler” bölümüne “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.

2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümüne “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosu ve yeni işlem tür kodları eklenmiştir.

2 No.lu KDV Beyannamesinin “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna 227 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslim [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” işlem tür kodu eklenmiştir.

2 No.lu KDV Beyannamesinin “Ekler Bölümüne” “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir. Gelir ekle fonksiyonunda satış türü seçeneğine “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” türü eklenmiştir. “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” kapsamında “KDV Tevkifat” kutucuğuna yeni işlem tür kodları eklenmiştir. Gelir ekle fonksiyonunda “Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler” satış türü seçeneğinde yer alan “KDV Tevkifat” kutucuğuna yeni işlem tür kodları eklenmiştir. Gelir ekle fonksiyonunda “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” satış türü seçeneğinde yer alan “Tam İstisna” kutucuğuna yeni işlem tür kodları eklenmiştir. Gider ekle fonksiyonunda; “KDV Tevkifatlı Alım” seçeneğinde yer alan “KDV Tevkifat” kutucuğuna “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” kapsamına giren yeni işlem tür kodları eklenmiştir.

Kaynak: GİB