21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Karar Sayısı: 5801 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin bir… 

 

 

 
21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 31899

Karar Sayısı: 5801

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI