30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32415 (2. Mükerrer) Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına…

 

 

30 Aralık 2023 Tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32415 (2. Mükerrer)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557)