Sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminden hareketle “Defter Be… 

 

 

DBS Duyurusu Muhasebe/Mali Müşavirlik Gelir Alt Tür Seçeneği

Sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminden hareketle “Defter Beyan Sistemine Tabii” mükellefinize “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gider kayıt alt tür seçeneği ile sistem tarafından otomatik gider kayıt işlemi gerçekleştirilecektir. Ancak söz konusu gelir kayıt alt tür seçeneği ile gelir kayıt ve otomatik gider kayıt işleminin yapılabilmesi için belge bilgisi alanına veri girişi yapılan mükellefinizin “Defter- Beyan Sistemi Mükellefi” olması gerekmektedir. Aynı zamanda belge bilgisi alanına veri girişi yapılan mükellefinizin sistemde kayıtlı “Aktif Defter” ile “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi’nin” bulunması gerekmektedir. Söz konusu gelir kayıt işleminde belge bilgisi alanına veri girişi yapılan mükellefiniz “Defter- Beyan Sistemi” mükellefi değil ise; sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt türün dışında alt türün seçilmesi gerekmektedir.

“Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt tür seçeneği ile oluşturulacak gelir kayıt işleminde belge bilgisi alanına veri girişi yapılan “Defter Beyan Sistemine Tabii” mükellefinize “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gider kayıt alt tür seçeneği ile sistem tarafından oluşturulacak otomatik gider kayıt fonksiyonunu kullanmayı tercih etmiyor iseniz; sisteme yeni eklenen “Muhasebe/Mali Müşavirlik” gelir kayıt alt türün dışında alt türün seçilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Mali Müşavirlik Gider Kayıt Alt Türün Otomatik Giderleştirilmesine Yönelik Kullanım Kılavuzu tıklayınız

Kaynak: GİB