Yeminli Mali Müşavirlik

 • Tam Tasdik Hizmetleri (Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi)
 • KDV-ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
 • AR-GE Destek İşlemleri (Tübitak, Teknopark, Serbest Bölgeler)
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Hizmetler
 • Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tasdik Raporları
 • Uzlaşma ve Uyuşmazlıkn Hizmetleri
 • Sermaye Artış Raporları
 • AB Çerçeve Antlaşmasına İlişkin KDV İadeleri
 • Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye İşlem ve Raporları
 • Diğer Tasdik Hizmetleri

 Denetim Hizmetleri

 • Bağımsız Denetim (SPK, EPDK, KGK)
 • Kontrol ve Revizyon Hizmetleri
 • Halka Arz ve Denetim Hizmetleri
 • Verimlilik Denetimleri
 • Şirket Faaliyetlerine Yönelik Özel Amaçlı Bağımsız Denetimler
 • Yatırımcılara Yönelik Bağımsız Denetim Hizmetleri 

 Muhasebe ve Mali Hizmetler

 • Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması, Uygulanması ve Denetimi
 • Mali Tabloların Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Beyannamelerinin Kontrol ve Revizyonu

 Danışmanlık Hizmetleri

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Vergi Danışmanlığı ve Vergi Planlaması
 • Finansal Değerlendirme ve Analiz
 • Kredi ve Finansman Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Tasfiye İşlemeleri
 • Şirket Satışı/Hisse Bölünmeleri

Your ClipBoard is currently empty. Please copy row or element before pasting!