Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32069

Karar Sayısı: 6657

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/1/2023 TARİHLİ VE 6657 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.